Absurd Pytanie o sens ludzkiej egzystencji

Nauki humanistyczne

Informacje

Autor porusza problem tragizmu ludzkiej egzystencji, sytuując go we współczesnej antymetafizycznej perspektywie #8211; odsłanianej dezintegracji bytu w ogóle oraz coraz bardziej dotkliwego rozpadu jedności ludzkiego życia. W ten już egzystencjalistyczny sposób analizowany problem tragizmu...

Spis elementów