Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy

Historia

Informacje

"Rekomendowana do druku praca została przygotowana bardzo starannie. Całość, w dużym stopniu oparta na szerokiej kwerendzie źródłowej, opatrzona jest aparatem naukowym, indeksem osobowym i bibliografią, co czyni z niej opracowanie w pełni naukowe, godzące przy tym wymagania...

Spis elementów