Analfabetyzm funkcjonalny jako jeden z czynników wykluczenia społecznego

E-książki

Informacje

Obecnie coraz częściej mówi się o występowaniu zjawisk analfabetyzmu, których symptomy można zaobserwować we współczesnych społeczeństwach. Niepokojące wydają się być przejawy analfabetyzmu wtórnego oraz funkcjonalnego, dotyczącego trudności rozumienia i wykorzystania informacji...

Spis elementów