Bezpieczeństwo ekonomiczne w perspektywie politologicznej

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niedobór surowców, wody, ziemi uprawnej, a także problemy finansowe państw mogą prowadzić do zaburzeń w rozwoju gospodarczym, w tym długotrwałej recesji, rywalizacji międzynarodowej, a nawet konfliktów zbrojnycho charakterze wojen domowych i wojen międzypaństwowych. Wybrane z tych...

Spis elementów