Bugs World 2 SB MACMILLAN podręcznik wieloletni

Szkoła podstawowa 1-3

Informacje

nbsp;Dzieci kochają Bugsy! Bugs World w uporządkowany sposób realizuje wszystkie założenia podstawy programowej i pozwala indywidualizować tok kształcenia oraz wprowadzać ten sam materiał językowy zarówno w klasach, w których dzieci opanowały już umiejętność czytania i pisania,...

Spis elementów