Chopin Polonezy 2, inne tańce, liryki ulotne

Muzyka

Informacje

Tom 7 naszej kolekcji objął polonezy wydane drukiem za życia Chopina. W niniejszym tomie znajdują sią kompozycje, których Chopin nie mini traktorek kubota zamierzał publikować. Był twórcą niezwykle wymagającym wobec siebie i nie chciał wydawać szkiców lub drobiazgów przeznaczonych do wykonania w gronie...

Spis elementów