Cmentarz i stół. Pogranicze prawoslawno-katolickie w Polsce i na Białorusi

E-książki

Informacje

Książka jest plonem długoterminowych badań etnograficznych prowadzonych w latach 1993-2001 we wsiach na pograniczu wyznaniowym w Polsce i na Białorusi. W centrum zainteresowania znalazły się tu dwa obszary życia społecznego lokujące się na granicy kultury i biologii - skupione wokół...

Spis elementów