Comfort!map Ukraina Zachodnia, Lwów mapa

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Dwustronnie laminowana, łatwa w składaniu i trwała mapa turystyczna Ukrainy Zachodniej w skali 1:500 000 i plan miasta Lwowa w skali 1:10 000. - plan Lwowa w skali 10 000 + karton centrum w większej skali - mapa turystyczno-samochodowa - przewodnik - informator krajoznawczy z wymienionymi...

Spis elementów