Dictionary of Business English English-Polish

Nauka języków

Informacje

Niniejszy słownik rozpoczyna serię słowników tematycznych pt. "Dictionary of Businness English". Kolejne tomy będą zawierać terminologię stosowaną w poszczególnych dziedzinach nauk ekonomicznych.Dictionary of Business English zawiera po ponad 16 000 haseł i zwrotów używanych w...

Spis elementów