E-komunikacja na rynku usług bankowych. Modele, narzędzia, zastosowanie

E-książki

Informacje

Książka podejmuje zagadnienia budowania skutecznej komunikacji marketingowej sektora bankowego w Polsce przy użyciu narzędzi elektronicznych. Choć w literaturze przedmiotu istnieją szerokie opracowania dotyczące komunikacji marketingowej, marketingu bankowego i komunikacji elektronicznej,...

Spis elementów