Edukacja Jutra. Kształcenie osób dorosłych - aktywność w życiu zawodowym

E-książki

Informacje

O ile edukacja młodego pokolenia jest zjawiskiem naturalnym i niezmiennym od wielu lat, o tyle problematyka kształcenia ludzi dorosłych jawi się jako znak nowych czasów. Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, postęp dokonujący się w nauce, technice i technologiach informacyjnych...

Spis elementów