Generał dywizji Daniel Konarzewski 1871-1935

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Prezentowany szkic traktuje o jednym ze zdolniejszych wyższych dowódców Wojska Polskiego, jakim był gen. Dyw. Daniel Konarzewski. Był on jednym z nielicznych generałów z armii zaborczych, cenionym przez marszałka Józefa Piłsudskiego i szanowanym przez podwładnych. Znakomity wychowawca...

Spis elementów