Internet w psychologii

Socjologia

Informacje

W oddawanym do rąk Czytelnika kolejnym tomie z serii \"Komunikacja Społeczna w Edukacji\" pod tytułem \"Internet w psychologii - psychologia w Internecie\" prezentowany jest m.in. materiał z II i III Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego organizowanego po raz trzeci w Instytucie Psychologii UKW w...

Cena: 38,54
Dostępność: dostępny do tygodnia