Internet w psychologii

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W oddawanym do rąk Czytelnika kolejnym tomie z serii "Komunikacja Społeczna w Edukacji" pod tytułem "Internet w psychologii - psychologia w standard wymagań dla kompetencji cyfrowych Internecie" prezentowany jest m.in. materiał z II i III Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego organizowanego po raz trzeci w Instytucie Psychologii UKW w...

Spis elementów