Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno-prywatnych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Szerokie wykorzystywanie kapitału i umiejętności podmiotów rynkowych determinują poprawę poziomu i jakości świadczenia usług publicznych. Ostre uwarunkowania budżetowe oraz wyższą efektywność partnerstwa publiczno-prywatnego skłaniają do korzystania z tej formuły realizacji...

Spis elementów