Kontrola ZUS - prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem

E-książki

Informacje

W publikacji przedstawiamy krok po kroku procedurę kontrolną wraz ze wzorami pism i formularzy, z którymi kontrolowany płatnik zetknie się w toku kontroli na kolejnych jej etapach.

Spis elementów