Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego

Prawo

Informacje

Książka zawiera kompleksową analizę wielokrotnie nowelizowanych i budzących liczne wątpliwości przepisów o kosztach egzekucji prowadzonej przez komornika. W opracowaniu omówiono takie zagadnienia jak m.in.:- pojęcie i rodzaje koszów egzekucji,- rozstrzygnięcia komornika i sądu w...

Spis elementów