Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Tom zawiera wystąpienia z konferencji zorganizowanej z okazji dwudziestej piątej rocznicy powołania Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego na urząd ministra spraw zagranicznych RP. Autorzy tekstów - uznani polscy ambasadorowie oraz profesorowie prawa i politolodzy, którzy wspólnie konstruują...

Spis elementów