Kultura literacka Wilna (1323-1655)

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka opowiada o tekstach i ich funkcjonowaniu w średniowiecznym i wczesnonowożytnym Wilnie, które między XIV a XVII wiekiem osiągnęło status największego ośrodka miejskiego na Litwie i jednej z dwóch stolic państwa litewsko-polskiego. Przedstawione tu rozważania poparte są...

Cena: 31,45
Dostępność: dostępny do tygodnia