Legenda o Wielkim Inkwizytorze F.M. Dostojewskiego

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Główny szkic, komentarz do słynnej \"Legendy\" Dostojewskiego, po raz pierwszy opatrzony został dodatkami, które, jako klucz, wprowadzą czytelnika w krąg podstawowych idei zmarłego pisarza i umożliwią także krytyczne odniesienie się do moich interpretacji jego twórczości.

Cena: 40,21
Dostępność: dostępny do tygodnia