Media mniejszości Mniejszości w mediach

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Niniejsza książka zatytułowana \"Media mniejszości, mniejszości w mediach\" prezentuje wszechstronną analizę tematu mediów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce na tle europejskim, ma także skłonić do refleksji nad obecnością problematyki mniejszościowej w mediach...

Cena: 34,26
Dostępność: dostępny do tygodnia