Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny NR 1(4)/2010

E-książki

Informacje

Czasopismo jest skierowane do klinicystów, praktyków psychiatrii, psychoterapii, neuropsychiatrii i neuropsychologii. Stworzenie pisma integrującego efekty kliniczne http://www.restauracjabialaroza.pl/pl/ z ich podstawami, a zwłaszcza z podstawami psycho- i neuroizjologicznymi, łączącego celowość działań diagnostycznych z...

Spis elementów