Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Książka Nowe mechanizmy rozwoju obszarów wiejskich jest zbiorem opracowań autorstwa młodych adeptek socjologii z zakresu podjętej przez nie (...) problematyki badawczej (...) Zainteresowania Autorek łączy nie tylko teren badań - obszary wiejskie - ale także waga analizowanych...

Spis elementów