Ochrona i edukacja konsumentów na rynku kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

W dzisiejszych czasach konsument jest przedmiotem zainteresowania nie tylko producentów oraz sprzedawców dóbr i usług konsumpcyjnych, ale także instytucji bankowych, parabankowych, które kuszą bogatą ofertą kredytów lub pożyczek.Zdiagnozowanie stanu ochrony i edukacji konsumentów na...

Spis elementów