Reszta jest hałasem. Słuchając XX wieku (twarda, )

Kultura i sztuka

Informacje

W XX wieku życie muzyczne rozpadło się na niezliczone odłamy, z których każdy ma własne kanony i własny żargon. Jedne gatunki są bardziej popularne, inne mniej. Dwudziestowieczna muzyka poważna jest zaś dla wielu ludzi po prostu hałasem. O historii powstawania tego hałasu Alex Ross...

Cena: 44,85
Dostępność: dostępny do tygodnia