Rolnictwo cz. IV Produkcja roślinna HORTPRESS

Szkoły zawodowe

Informacje

Podręcznik napisany przez zespół autorów zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie kupno spółki technik rolnik' na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji...

Spis elementów