Schizmy i herezje

Religia i religioznawstwo

Informacje

szpilki do kół

Schizmy i herezje - tak nazywamy odstępstwa powstałe na gruncie chrześcijaństwa. W pierwszym okresie rozwoju nowej religii owe szpilki do kół odstępstwa zrodziły się w sferze formułowania podstawowych dogmatów nauki głoszonej przez Chrystusa, natomiast w okresach następnych dotyczyły głównie...

Cena: 29,67
Dostępność: dostępny do tygodnia