Więzy duszy. Życie bez udręki

Książki tematyczne, czasopisma

Informacje

Kochaj Pana Boga swego całym sercem!"Albowiem nadał On w Jakubie przykazania i ustanowił Prawo w Izraelu, aby to, co zlecił naszym ojcom, podawali swym synom."Ps 78,5Zbyt mocne przywiązanie do drugiego człowieka może stanowić poważne niebezpieczeństwo fizyczne i duchowe. Książka Benity...

Spis elementów