Wychowanie do życia w rodzinie SP KL 6 Ćwiczenia

Szkoła podstawowa 4-6

Informacje

Zeszyt dla ucznia dla kl. V i VI zawiera przeznaczone dla młodzieży materiały i ćwiczenia w formie krzyżówek, gier, rozsypanek, wyklejanek itp., zgodnych z treściami podstawy programowej kształcenia ogólnego opracowanymi przez MEN

Cena: 12,90
Dostępność: dostępny do tygodnia