Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego

E-książki

Informacje

hotel górski

Celem pracy jest ukazanie roli wykładni operatywnej ETS, czyli tzw. case law, w procesie stosowania prawa wspólnotowego przez sądy hotel górski ponadnarodowe i krajowe. Autorka opisuje odmienności i podobieństwa modelu stosowania i interpretacji prawa wspólnotowego w stosunku do prawa krajowego....

Cena: 56,56 58,78 zł
Dostępność: sprawdź w sklepie