Zarys podstaw filozofii człowieka

Nauki humanistyczne

Informacje

Nowatorskie jest zastosowanie metody separacji na gruncie antropologii filozoficznej, wartościowe są także ustalenia co do uwarunkowań poznawczych http://www.dermoklinika.pl/dermatologia-kliniczna/choroby-skory/tradzik-1 takiej eksplikacji, dotyczące np.. Punktu wyjścia filozoficznego poznania podmiotowości, relacji takiego jej poznania do poznania naukowego oraz...

Spis elementów