Zasługi oraz dylematy życiowe i zawodowe lekarzy chirurgów w świetle literatury i medycyny część 4

Medycyna

Informacje

Prezentujemy kolejną publikację z serii "Między Literaturą a Medycyną". Stanowi ona pokłosie interdyscyplinarnej konferencji zorganizowanej przez Komisję Filologiczną Lubelskiego Towarzystwa Naukowego oraz Lubelski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich. Jej przedmiotem było omówienie...

Spis elementów