Znajdź wyraz w wyrazie z głoską r br.

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Ćwiczenia zawarte w niniejszej książce przeznaczone są dla dzieci, które mają trudności z prawidłową wymową głoski r. Wszystkie zadania zostały opracowane według zasady wyraz w wyrazie opierają się na parach wyrazów, w których jeden jest zawarty w drugim, zarówno na początku,...

Spis elementów