Znajdź wyraz w wyrazie z głoską r br.

Nauki humanistyczne

Informacje

szkolenia wypełniacze

Ćwiczenia zawarte w niniejszej książce przeznaczone są dla dzieci, które mają trudności z prawidłową wymową głoski r. Wszystkie zadania zostały opracowane szkolenia wypełniacze według zasady wyraz w wyrazie opierają się na parach wyrazów, w których jeden jest zawarty w drugim, zarówno na początku,...

Cena: 7,20
Dostępność: dostępny od ręki