Żyjemy i uczymy się w Europie. 40 scenariuszy zajęć dla uczniów szkół podstawowych

Książki dla nauczycieli

Informacje

Autorki podjęły próbę edukacji dzieci pierwszego szczebla kształcenia pod kątem rozwoju twórczego i krytycznego myślenia oraz współdziałania z dziećmi rożnych kultur i narodowości, na przykładzie trudnej tematyki, związanej z jednoczącą się Europą.Książka obejmuje 40...

Spis elementów